top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

pictures for 7 curriculums 3 16x9_Page_3.jpg

การแก้ปัญหาเชิงซ้อน

การแก้ปัญหาระบบซับซ้อนด้วยทฤษฎีกาแฟร้อน

การดำเนินไปขององค์กรธุรกิจคือการแก้ปัญหา แต่บ่อยครั้งมักเกิดคำถามว่า ทำไมจึงแก้ปัญหาไม่ตก ทำไมคิดไม่ออก ในขณะที่กำลังแก้ปัญหาหนึ่งๆ ยังไม่ทันจะเสร็จดี ก็มีปัญหาอื่นแทรกและพ่วงเข้ามาตลอด ทำไมมันไม่จบสิ้นซักที เราขาดอะไร การพัฒนาศักยภาพทางปัญญาเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีกาแฟร้อน (Coffee Theory)

 

เพราะปัญหาใดๆ มันไม่เคยมาเดี่ยว มันสลับซับซ้อน การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญา ปัญญาผุดขึ้นจากแนวคิดเชิงระบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีกาแฟร้อน กาแฟร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัญญา ความรู้ก็เกิดขึ้นอย่างนั้น ศักยภาพของกาแฟร้อนคือรสชาติและความหอมที่กลมกล่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร ศักยภาพทางปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ ก็เกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน

bottom of page