top of page

HIPOT
การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation

 

4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

หลักสูตร HIPOT ทั้งแบบ Online / Public

หลักสูตรที่ทาง Intrans ได้ออกแบบ วิจัย และศึกษามากว่าทศวรรษ ถูกบรรจุในหลักสูตรที่ชื่อว่า HIPOT ณ ตอนนี้เราได้บริการผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในรูปแบบ Online / Public เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยั้ง มาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายใหม่

Quotes for Hipot

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

"อาจารย์ครับการสัมมนาครั้งนี้มีความหมายกับผมมาก ไม่ใช่เพราะโอกาสของการก้าวสู่ตำแหน่ง แต่คุณค่าที่ได้มันเหนือกว่านั้นมากนัก อาจารย์คิดดูนะครับว่าการสร้างพลังให้กับคนเกือบร้อยให้เข้าใจตัวเองและใช้ศักยภาพสูงสุดมันจะส่งผลสะเทือนทางบวกขนาดไหน อย่างน้อยก็ต่อตัวเอง และเมื่อเขาได้นำไปใช้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงานและนักศึกษาแล้ว มันจะเหมือนคลื่นสะท้อนความดีที่มีอยู่ทุกภาคของประเทศ อยากให้อาจารย์ได้เป็นส่วนหนึ่งในความปิติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์มีส่วนหล่อหลอมเลยนะครับ"
bottom of page